spot_img

Arbetskonsulent på Daglig verksamhet på Företag

[responsivevoice voice=”Swedish Female” buttontext=”LYSSNA PÅ TEXTEN”]

Enskild placering innebär att man arbetar självständigt utan personalstöd från Daglig verksamhet ute på ett företag.

Det finns två grupper med Arbetskonsulenter, de som har hand om placeringar från de som slutar skolan eller tillexempel personer som varit hemma länge som ska ut i en arbetsgrupp.
Sedan finns det Arbetskonsulenter som har hand om Enskild placering.

Inblick har pratat med de Arbetskonsulenter som har hand om Enskild placering.
Det är Cissi, Irené och Karro och de har arbetat med detta sedan april 2015.

Att ha en Enskild placering innebär att man arbetar självständigt på ett företag.
En personal på företaget är handledare.

Arbetskonsulenterna stöttar de personer som är ute på företaget.

Arbetskonsulenterna är inte där varje dag.
De besöker personen på företaget ibland.
Oftast har de bara telefonkontakt.

Kan vem som helst få en enskild placering?
Personen måste själv vilja ha en Enskild placering och man måste klara av att arbeta själv utan att ha personal med sig.
Man måste tidigare ha visat att man till exempel kan passa tider och klarar av att sköta ett arbete självständigt.
Hur gör man om man vill ha en enskild placering?
Om en person är intresserad av att få en Enskild placering så pratar man med sin arbetshandledare om att man vill prova att arbeta på ett företag.

Arbetshandledaren tar kontakt med Arbetskonsulenterna och talar om att de har en person som är intresserad av att prova enskild placering.

Arbetshandledarna har ganska bra koll på vad som behövs och krävs, kanske kan vara så att personen vill men har dålig närvaro.
Då kan man behöva träna på att passa tider innan man provar en enskild placering.

Det är viktigt att vara öppen med sina svårigheter.
Då kan man få rätt stöd både från företaget och från arbetskonsulenterna från början.
Det kan vara stöd i form av olika anpassningar.
Det är bra om man gör anpassningarna tidigt.
Hur placeringen går till?
Först önskar personen att komma ut på företag.
Konsulenterna tar reda på om det skulle fungera, att personen klarar av att vara ensam och passa tider med mera.
Konsulenterna frågar personen vad den vill arbeta med.

Konsulenten letar sedan efter ett företag som skulle kunna passa.
När de hittar ett företag som kan passa och som är villiga att ta emot personen så gör Arbetskonsulenten och personen ett studiebesök på företag.

Om både företaget och personen känner att detta skulle kunna fungera så får man göra en praktik på cirka 4 veckor.

Om praktiken går bra så skriver man kontrakt med företaget.
I kontraktet kan det till exempel stå vilka arbetstider man har och vad man har för arbetsuppgifter.
Personen hör fortfarande till Daglig verksamhet.

Syftet med enskild placering är för det mesta att så småningom kunna få någon form av
anställning på företaget.
Detta berättar konsulenterna tidigt för företaget.

Arbetskonsulenterna som har hand om Enskild placering arbetar inte med detta på heltid.
Irené Cederborg arbetar även på Kultur- och fritid.
Karolina Berg och Cissi Pajala arbetar även som arbetshandledare i Daglig verksamhet på Företag.

Irené, Karro och Cissi

[/responsivevoice]

 

Blandat