Home Användaravtal

Användaravtal

Vi tar personlig integritet på allvar

Användaravtal
Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter får lagras, hanteras och på vilken laglig grund hanteringen sker. Eftersom det också är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter förklarar vi hur det hela hänger ihop i detta användaravtal.

Om du inte längre vill att vi ska lagra uppgifter om dig behöver du kontakta Mediaverkstan.nu och begära att vi avslutar ditt medlemskap.

Detta sker automatiskt om du tar bort ditt användarkonto!

Vad lagrar vi?
När du har registrerat dig (vilket du inte behöver göra om du bara vill läsa på hemsidan) så lagrar vi alltid användarnamn, lösenord, e-postadress och IP-adresser. Därutöver kan du frivilligt i din användarprofil välja att spara avatar, namn, plats, sysselsättning samt kontaktuppgifter till andra tjänster. I vissa enskilda fall kan du behöva ange ytterligare uppgifter, exempelvis för att delta i en tävling eller närvara på ett evenemang.

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar och andra författningar.

I vilka syften lagrar vi personuppgifter?
För att du ska kunna använda våra tjänster som forum och för att kunna skriva kommentarer behöver vi lagra uppgifter om dig i vår användardatabas. Uppgifterna används i första hand för att identifiera dig som användare, spara personliga inställningar och för att vi ska kunna kontakta dig vid exempelvis administration och support.

Därutöver används användaruppgifterna för att analysera hur våra tjänster används, möjliggöra utveckling och förbättra användarupplevelsen. Vi behöver också lagra uppgifter för att kunna upprätthålla god datasäkerhet och motverka missbruk av våra tjänster.

Din e-postadress används för utskick av notifikationer och nyhetsbrev endast om du godkänt detta i dina personliga inställningar.

Säkerhet och personlig integritet
Vi tar personlig integritet på största allvar och följer en tydlig integritetspolicy. Det innebär att e-postadresser, IP-adresser och annan känslig information behandlas med sekretess. Du kan välja att inte uppge ditt riktiga namn och på så vis vara anonym.

Vi arbetar löpande med att upprätthålla god säkerhet och vidtar regelmässigt åtgärder för att förhindra dataintrång. Om vi mot förmodan skulle drabbas av intrång kommer vi att upplysa dig om detta samt kontakta polis och tillsynsmyndigheter.

Användaruppgifter hanteras enbart av godkända administratörer som arbetar på Mediaverkstan.nu.

Cookies och tjänsteleverantörer
Denna webbplats använder cookies. Det kan liknas vid en textfil som webbservern ber om att få lagra på din dator. Cookies gör det möjligt att spara personliga inställningar så att dessa inte behöver anges på nytt vid nästa besök på webbplatsen. Dessutom används de för att samla in statistik, exempelvis typ av webbläsare, antalet besök och vilka sidor som besöktes.

Cookies används också av våra tjänsteleverantörer, som alla uppfyller kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR.

  • Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder cookies för att analysera hur webbplatsen används.
  • Responsivevoice använder för att läsa upp text till tal. Cookies sätts för att identifiera betrodd webbtrafik.
  • Våra filmer ligger på Youtube som använder cookies. Youtube samlar information om var besökaren kommer ifrån. Geografisk GPS-plats. Hålla statistik över hur besökaren använder YouTube-videor på olika webbplatser samt försöker uppskatta användarnas bandbredd på sidor med integrerade YouTube-videor för att kunna ge så bra bild som möjligt.

Det går att stänga av eller begränsa webbplatsens användning av cookies genom att justera inställningarna i webbläsaren. Med cookies avstängda upphör vissa av webbplatsens funktioner att fungera. Efter att ha godkänt Cookies så kan du när du vill stänga av Cookies genom att klicka på kugghjulet nere till vänster och klicka bort det du inte vill tillåta längre.

Dina rättigheter
Dina användaruppgifter lagras hos oss så länge du väljer att vara medlem, men du kan när som helst kontakta Mediaverkstan.nu för att få dina uppgifter raderade. Du kan också begära att flytta eller få en kopia av dina användaruppgifter.

Eftersom vi tillhandahåller en öppen diskussionsplattform (forum och kommentarer) har vi ett berättigat intresse av att behålla användargenererat innehåll även efter en eventuell radering eller anonymisering av ditt användarkonto. Vi kommer även att fortsätta lagra vissa uppgifter för att upprätthålla säkerheten och förhindra missbruk av våra tjänster.

Genom att använda våra tjänster, exempelvis ladda upp text, bilder eller annan media, ger du Mediaverkstan.nu obegränsat tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet.

Om vi i framtiden behöver ändra detta avtal kommer vi be dig att godkänna avtalet på nytt.

Under 16 år
Om du ännu inte fyllt 16 år behöver vi inhämta din målsmans tillstånd för att få lagra och behandla uppgifter om dig. Kontakta oss tillsammans med din målsman för att upprätta ett särskilt användaravtal.

Kontakta oss
För att göra det snabbt och enkelt att kontakta oss har vi skapat ett särskilt kontaktformulär där du kan beskriva ditt ärende och få hjälp av våra administratörer. Vi hanterar ditt ärende så skyndsamt som möjligt.